Strona główna
Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Jeleniej Górze realizuje zadania publiczne w zakresie pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku.

Dom jest jednostką organizacyjną Miasta Jeleniej Góry,
nieposiadającą osobowości prawnej i utworzony został na podstawie
Uchwały Rady Miejskiej oraz ustaw o pomocy społecznej.

Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” położony jest w willowej części Cieplic – uzdrowiskowej dzielnicy Jeleniej Góry,  słynącej jako najstarszy kurort w Polsce. Swoją sławę zawdzięcza leczniczym, gorącym źródłom oraz bliskości najbardziej osobliwych przyrodniczo i klimatycznie gór w Europie – Karkonoszy. Obiekt znajduje się w sąsiedztwie lasów i szlaków spacerowych, jednocześnie pozostając w bliskiej okolicy uzdrowiskowego centrum dzielnicy znanego z pięknej klasycystycznej architektury i bogatej oferty kulturalnej. 


 Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Jeleniej Górze przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku, mieszkańców Gminy Jeleniej Góry. Znajduje się w uzdrowiskowej części Jeleniej Góry – Cieplicach, przy ul. Leśnej 3. Teren należący do Domu obejmuje budynek główny 4 kondygnacyjny, budynek boczny w którym znajduje się zaplecze kuchenne z jadalnią, drogi dojazdowe, parking, chodniki, skwery zieleni. W budynku głównym, na parterze mieszczą są biura oraz pomieszczenia ogólnodostępne tj.: gabinet fizykoterapii, sala terapii zajęciowej, pokój dziennego pobytu, gabinet pomocy doraźnej, biblioteka oraz pokój gościnny. W skład kolejnych pięter wchodzą: 

Na parterze budynku znajduje się także segment z aneksem kuchennym oraz łazienką dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, przeznaczony dla osób wymagających wzmożonej opieki i obserwacji po pobycie w szpitalu.

W celu dostosowania placówki do potrzeb ludzi starszych i zapewnienia im odpowiednich warunków lokalowo – bytowych, wykonano szereg prac remontowych, zlikwidowano bariery architektoniczne (nowoczesna winda, podjazdy na zewnątrz budynku, pomieszczenia sanitarne z niezbędnymi pochwytami, ciągi komunikacyjne z poręczami itp.

Część mieszkalną stanowią 44 segmenty mieszkalne, składające się z dwóch pokoi, przedpokoju i łazienki. Każda osoba w placówce posiada swój własny pokój mieszkalny, ze swobodnym dostępem do łazienki i toalety, co umożliwia Jej poczucie prywatności i komfortu. Mieszkańcy mają możliwość samodzielnego wyposażenia pokoi we własne przedmioty codziennego użytku według swoich upodobań, dzięki czemu mogą czuć się bardziej „zadomowieni” i bezpieczni. Jest to ważne w procesie adaptacji. Podstawowe wyposażenie i umeblowanie pokoju zapewnia Dom. 

W zakresie wyżywienia i organizacji wydawania posiłków, mieszkańcom Domu zapewnia się 4 posiłki dzienne, w tym posiłek dodatkowy. Posiłki dietetyczne zgodnie ze wskazaniem lekarza oraz dostęp przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napoi. W indywidualnych przypadkach dostarcza się posiłki do pokoi mieszkalnych a w razie potrzeby karmi mieszkańca. Posiłki wydaje się codziennie o stałej porze na jadalni lub w zależności od stanu zdrowia posiłki są zanoszone do pokoi. Na każdym piętrze mają do dyspozycji aneks kuchenny, dzięki czemu mieszkańcy mają możliwość indywidualnie i samodzielnie przygotowywać sobie posiłki. Mieszkańcy również mają do dyspozycji pralnio - suszarnie.

 Całodobową opiekę nad mieszkańcami Domu sprawuje zespół opiekuńczo – terapeutyczny w skład, którego wchodzą pielęgniarki z wieloletnim doświadczeniem, wykwalifikowani opiekunowie, rehabilitanci, terapeuci oraz pokojowe. 

Dom prowadzi wielokierunkowe działania skierowane na aktywizowanie twórcze mieszkańców. Ten rodzaj aktywności przejawia się przede wszystkim w różnorodnych formach terapii zajęciowej i zajęć kulturalno – oświatowych.

Instruktor terapii zajęciowej, stosownie do zainteresowań oraz możliwości fizycznych i psychicznych mieszkańców, prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe w pracowni terapii zajęciowej. Największym powodzeniem cieszą się:
 – wyszywanie,
 – malowanie na szkle,
 – wykonywanie odlewów gipsowych,
 – praca w skórze,
 – bukieciarstwo itp . 

Dla chętnych ubogacić swoje życie kulturalne, z bogatą ofertą zajęć czeka instruktor kulturalno – oświatowy, który oferuje:

 – pokazy filmów
 – prezentacje multimedialne
 – prelekcje
 – zajęcia sportowe
 – koncerty
 – przedstawienia artystyczne
 – wyjazdy do ośrodków kultury i oświaty znajdujących się na terenie Jeleniej Góry i okolicy. 

Rehabilitację pensjonariuszy prowadzą zatrudnieni specjaliści, którzy dużą wagę przywiązują do rehabilitacji fizycznej, która przejawia się w prowadzeniu codziennej gimnastyki. Głównym celem usprawnienia u osób leżących jest utrzymywanie jak najlepszej sprawności i zdolności do samoobsługi. U osób leżących dominuje kinezyterapia miejscowa obejmująca wszystkie lecznicze oddziaływania ruchu w celu zwiększenia zakresu ruchów kończyn i tułowia, zwiększenia siły określonej grupy mięśni i zapobiegania powikłaniom krążeniowo-oddechowym przez ćwiczenia oddechowe. Do ww. zabiegów rehabilitacyjnych w DPS w Jeleniej Górze wykorzystuje się profesjonalny sprzęt i aparaturę rehabilitacyjną. 

Dla wielu mieszkańców Domu bardzo ważną sprawą są sprawy wiary. Mieszkańcy mają możliwość kontaktu z kapłanem oraz udziału w praktykach religijnych mając do dyspozycji kaplicę, w której regularnie w niedziele i święta odbywają się msze św., wspólne modlitwy, przeżywanie liturgii dzięki czemu dzień świąteczny różni się od dnia powszedniego. Zaspokojenie potrzeb religijnych odbywa się w pełnym poszanowaniu innych wyznań. 

Raz w tygodniu i stosownie do potrzeb w ramach usług z Narodowym Funduszem Zdrowia przyjmuje lekarz pierwszego kontaktu oraz organizowane są wyjazdy do lekarzy specjalistów. Wyjazdy te są realizowane przy pomocy samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych oraz poruszających się na wózkach, znajdującego się na stanie Domu. 


 Mieszkańcy Domu mają zapewniony kontakt z psychologiem, który pomaga w akceptacji swego obecnego stanu zdrowia i pogodzeniu się z losem. Podstawową metodą w jej realizacji jest osobista rozmowa psychologa z mieszkańcem. Rozmowa służy w zwalczaniu złych nastrojów, lęku, braku wiary we własne siły, jest bardzo pomocna w utrzymaniu bezkonfliktowych stosunków między mieszkańcami, a także przełamywaniu barier osobistych, uniemożliwiających współżycie z innymi mieszkańcami.

Dzięki odpowiednim metodom pracy, życzliwej atmosferze i przyjaznej postawie pracowników, mieszkańcy nasi znaleźli tu prawdziwy rodzinny dom, Dom z Sercem.