Strona główna

SCHEMAT ORGANIZACYJNYDOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „POGODNA JESIEŃ”

W  Domu  utworzone  są  następujące komórki organizacyjne oraz stanowiska:

Schemat