Strona główna
ZESTAWIENIE WEWNĘTRZNYCH AKTÓW PRAWNYCH
 1. Statut Domu – Uchwała Nr 150.XVIII.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 18.10.2012 r.
 2. Regulamin Organizacyjny Domu – Zarządzenie Dyrektora DPS nr 1/2012 z dnia 02.01.2012 r.
 3. Regulamin Funkcjonowania- Zarządzenie Dyrektora DPS nr 1/2012 z dnia 02.01.2012 r.
 4. Regulamin Pracy – Zarządzenie Dyrektora DPS nr 1/2012 z dnia 02.01.2012 r.
 5. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – Zarządzenie Dyrektora DPS nr 2/2012 z dnia 02.01.2012 r.
 6. Regulamin Wynagradzania i Premiowania – Zarządzenie Dyrektora DPS nr 2/2012 z dnia 02.01.2012 r.
 7. Regulamin ochrony danych osobowych- Zarządzenie Dyrektora DPS nr 3/2012 z dnia 02.01.2012 r.
 8. Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska pracy- Zarządzenie Dyrektora DPS nr 5/2012 z dnia 02.01.2012 r.
 9. Regulamin udzielania przez Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Jeleniej Górze zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14 000 euro- Zarządzenie Dyrektora DPS nr 6/2012 z dnia 02.01.2012 r.
 10. Regulamin sposobu dokumentowania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Jeleniej Górze na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych- Zarządzenie Dyrektora DPS nr 7/2012 z dnia 10.01.2012 r.
 11. Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego służbę – Zarządzenie Dyrektora DPS nr 8/2012 z dnia 10.01.2012 r.
 12. Polityka Rachunkowości oraz instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych – Zarządzenie Dyrektora DPS nr 10/2012 z dnia 30.01.2012 r.
 13. Instrukcja Kancelaryjna- Zarządzenie Dyrektora DPS nr 11/2012 z dnia 30.01.2012 r.
 14. Regulamin przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego – Zarządzenie Dyrektora DPS nr 12/2012 z dnia 06.02.2012 r.
 15. Kodeks Etyki pracowników DPS „Pogodna Jesień” – Zarządzenie Dyrektora DPS nr 14/2012 z dnia 12.03.2012 r.
 16. Regulamin kontroli zarządczej- Zarządzenie Dyrektora DPS nr 16/2012 z dnia 12.03.2012 r.
 17. Regulamin Komisji Przetargowej- Zarządzenie Dyrektora DPS nr 17/2012 z dnia 12.04.2012 r.

Ta strona korzysta z plików cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek?

Skip to content