Strona główna

                          Warunki przyjęcia

Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Jeleniej Górze przy ul. Leśnej 3 przeznaczony jest dla osób wymagających  całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do DPS „Pogodna Jesień” (lub jej upoważniony przedstawiciel) winna złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze (Al. Jana Pawła II 7) następujące dokumenty:
– podanie o przyjęcie ( z krótkim uzasadnieniem i opisem sytuacji w jakiej się aktualnie znajduje ),
– decyzję ZUS o przyznaniu świadczenia wraz z ostatnim odcinkiem renty lub emerytury,
– pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w Domu i na jej potrącanie przez właściwy organ rentowo-emerytalny ze świadczenia emerytalnego lub rentowego,
– zaświadczenie, orzeczenie i informacje o stanie zdrowia wypełnione przez lekarza POZ,
– oświadczenie o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, dzieci i wnuków.

Następnie dokonany zostanie przez pracownika socjalnego MOPS w Jeleniej Górze wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o przyjęcie.
W oparciu o zgromadzoną dokumentację ostateczną decyzje o zakwalifikowaniu do DPS „Pogodna Jesień” podejmuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze.
Art. 60 ustawy o pomocy społecznej stanowi, że pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Zobowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: mieszkaniec domu (70% swojego dochodu), małżonek, zstępni przed wstępnymi, gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej, przy czym, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność, pozostałe osoby i gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłat.
Jednocześnie informujemy, że szczegółowe informacje w sprawie zasad przyjęcia do DPS „Pogodna Jesień” można uzyskać u pracowników socjalnych pod numerem telefonu 75/ 755-20-38 wew. 354.

Ta strona korzysta z plików cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek?

Skip to content