Strona główna

Zapytanie ofertowe na sukcesywne dostawy leków, preparatów farmaceutycznych oraz środków medycznych  do Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Jeleniej Górze.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Umowa powierzenia danych
Upoważnienie - załącznik nr 3
Upoważnienie - załącznik nr 4
Oświadczenie - rachunek bankowy
Projekt umowy

Data umieszczenia na stronie: 2023-11-13
Termin składania ofert: 2022-11-23, godz. 10:00